Disclaimer

Disclaimer


Bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite, is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet geheel correct is, of dat deze na verloop van tijd veroudert. Tech2Max noch haar toeleveranciers zijn dan ook aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van gebruik van informatie, welke door middel van deze site is verkregen of door links naar websites van derden. In specifieke gevallen dient altijd gericht advies gevraagd te worden.

Tech2Max behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de tekst van deze pagina op elk gewenst moment naar eigen inzicht te veranderen.

Mocht u op onnauwkeurigheden, onvolkomenheden of achterhaalde informatie stuiten, dan stellen wij het zeer op prijs als u daarover contact met ons opneemt via info@tech2max.nl of middels het contactformulier.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Tech2Max worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. De gebruiker mag de website slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

De prijzen genoemd op deze website zijn altijd exclusief BTW.

Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden.