Copyright

Eigendomsrechten van tech2max.nl


De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Tech2Max of haar licentiegevers.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tech2Max.