Matrix Switchers

Routable Signal Switches


Met behulp van een matrix mixer kunnen audio en video signalen gerouteerd worden. Elk ingangssignaal is aan elke uitgang te koppelen. Enkel of simultaan. Dit kan van een kleine 4x4 tot een 128x128 matrix, zoals hieronder afgebeeld staat. De term switcher is vaak niet eens toereikend omdat het apparaat veel meer kan dan alleen switchen. Veelal beschikt het over een audio-de-embedder, scaler, audio processor etc.

Neem contact op voor de mogelijkheden.